Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Gelieve dus eerst deze website te raadplegen wat visa betreft (voorwaarden waaraan moet voldaan worden en documenten die ingediend moeten worden).

Voor langdurige verblijven in België (studies, gezinshereniging, enz.) moeten onderdanen van Albanië, Kosovo en Noord-Macedonië een visum (D-visum) aanvragen bij de Ambassade van Belgie in Sofia.

De Ambassade van Belgie in Sofia is ook bevoegd voor de afgeven van D visa aan derde-staten onderdanen die in Bulgarije verblijven en die een visum nodig hebben om te kunnen reizen naar België.