Ambassade van België in Bulgarije
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

De visumafdeling is open voor nieuwe aanvragen van 9.30 tot 11.30h en werkt enkel op afspraak. Gelieve ons hiervoor te contacteren voor u naar de ambassade komt. Op de visumpagina's van de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u algemene informatie over visa. Om de precieze lijst van vereiste documenten te krijgen die van toepassing is op uw geval, gelieve ons voorafgaand en schriftelijk te contacteren.

Contactgegevens visumafdeling Belgische Ambassade in Sofia:

sofia.visa@diplobel.fed.be
tel: +359 2 988 72 80 
fax: +359 2 963 36 39

 
Visa voor de onderdanen van de Republiek Kosovo, de Republiek Albanië, en de Republiek Noord-Macedonie

Voor korte bezoeken aan België (visum C) hebben onderdanen van Kosovo een visum nodig, dat kan worden verkregen bij de Zwitserse ambassade in Pristina.

Voor langdurige bezoeken aan België (studies, gezinshereniging, enz.) moeten onderdanen van Albanië, Kosovo en de Republiek Noord-Macedonië een visum (D-visum) verkrijgen bij de Belgische Ambassade in Sofia .

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВJАНИТЕ НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  ОСЛОБОДЕНИ ОД ВИЗА ЗА КРАТОК ПРЕСТОЈ ВО БЕЛГИЈА

И покрај тоа што нема потреба од виза, при евентуалната гранична контрола ќе треба да ја докажете целта на вашето патување како и доволно финансиски средства за престој.

>> Lees meer

 
LAJMËRIM PËR UDHËTARËT NGA MAQEDONIA VERIORE DHE SHQIPERIA  QË NUK KANË NEVOJË PËR VIZË PËR QËNDRIM TË SHKURTËR NË BELGJIKË

Me gjithë faktin se nuk keni nevojë për vizë, gjatë kontrollit eventual në kufi, ju duhet të jeni në gjendje ta arsyetoni qëllimin tuaj të udhëtimit dhe të dëshmoni se keni mjete të mjaftueshme finansiare për t’u mbajtur gjallë.

>> Lees meer