Ambassade van België in Bulgarije

België in Bulgarije

Welkom op onze website!

 
Bulgarije
 

U bent een Belg die onlangs naar Bulgarije is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Sofia? U reist als toerist door Bulgarije en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Bulgarije gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

Beware of scams

A number of citizens informed us over the last few days that they had been the victims of attempted scams. They were contacted by con-men who tried to extort money from them over the phone by pretending to be working for our  Ministry of Foreign Affairs. In order to make their story more credible, they had managed to have our central telephone number in Brussels appear (02/501.81.11) on the telephone screen of their victims.

 

We call expressly everyone not to take any kind of action following such calls. The Ministry of Foreign Affairs never takes contact by phone alone to clear financial matters with the public, whatever the issue.

If you are the victim of a fraud, please inform us through our complaint form (https://diplomatie.belgium.be/en/Contact/complaints) or refer it directly to the federal contact point (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/en/welcome).

Vorsicht vor Betrügern

Mehrere Bürger haben uns in den letzten Tagen mitgeteilt, dass sie Betrugsversuche erlebt haben.  Betrüger hatten versucht, von ihnen Geld zu erpressen, indem sie sich per Telefon für Mitarbeiter des FÖD Auswärtige Angelegenheiten ausgaben. Es war ihnen gelungen, die Nummer unserer Telefonzentrale in Brüssel (02/501.81.11) erscheinen zu lassen, um glaubwürdiger zu scheinen.

 

Wir bitten alle ausdrücklich, nicht auf solche Anrufe zu reagieren. Der FÖD Auswärtige Angelegenheiten nimmt übrigens nie ausschließlich telefonisch Kontakt auf, um finanzielle Angelegenheiten, unabhängig von dem Dossier, zu regeln.

Wenn Sie das Opfer eines Betrugs wurden, möchten wir Sie bitten, uns darüber zu informieren mit Hilfe des Beschwerdeformulars (https://diplomatie.belgium.be/de/kontakt/beschwerden) oder den Betrug direkt bei der föderalen Meldestelle zu melden (https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/de/wilkommen#).

 

Nieuws

21 sep

Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vrede gevierd. 70 jaar na de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens staat deze dag dit jaar in het teken van het recht op vrede. België zal zich daarvoor blijven inzetten.

17 sep

Jean Van Wetter (40) wordt vandaag de nieuwe algemeen directeur van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Hij volgt Carl Michiels op, die het agentschap veertien jaar met succes heeft geleid. De raad van bestuur dankt Carl Michiels voor zijn inzet en verwezenlijkingen. Hij heeft het agentschap in de moeilijke beginjaren op het juiste spoor gezet en er een internationaal gewaardeerde organisatie van gemaakt.

14 sep

Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders volgen met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in de bedoeïenengemeenschap van Khan al-Ahmar. Net als de hoge vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini en andere Europese landen doen ze een oproep aan de Israëlische overheid om niet verder te gaan met de sloop van het dorp. Daardoor zouden de inwoners van de gemeenschap gedwongen worden om zich te verplaatsen. Verschillende voorzieningen van de Palestijnse gemeenschap zijn gefinancierd door de EU en haar lidstaten, waaronder België.

13 sep

De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders verwelkomt de lancering van de Belgische website voor burgerraadplegingen over de toekomst van de Europese Unie.

11 sep

Gezamenlijk communiqué ter gelegenheid van het officiële bezoek in Angola van Zijne Excellentie Didier Reynders, Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België.