Embassy of Belgium in Bulgaria
Home Travel to Belgium Visa for Belgium

Visa for Belgium

Visa applications are accepted on appointment only. Please contact the embassy before coming.

The website of the Belgian ministry of Foreign Affairs gives general information on visa. To get a list of documents required, contact the visa section on beforehand and in writing.

sofia.visa@diplobel.fed.be
tel: +359 2 988 72 80 
fax: +359 2 963 36 39

Address: 103, James Bourchier blvd., 1407 Sofia

 
Visa citizens of the Republic of Kosovo, the Republic of Albania, and the Republic of North Macedonia 

For short-term visits to Belgium (C visa) Kosovar nationals need a visa, which can be obtained from the Swiss Embassy in Pristina.

For long-term visits to Belgium (studies, family reunification, etc.) nationals of Albania, Kosovo and the Republic of North Macedonia must obtain visas (visa D) from the Belgian Embassy in Sofia.

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВJАНИТЕ НА  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОСЛОБОДЕНИ ОД ВИЗА ЗА КРАТОК ПРЕСТОЈ ВО БЕЛГИЈА

И покрај тоа што нема потреба од виза, при евентуалната гранична контрола ќе треба да ја докажете целта на вашето патување како и доволно финансиски средства за престој.

>> Read more

 
LAJMËRIM PËR UDHËTARËT NGA MAQEDONIA VERIORE DHE SHQIPERIA QË NUK KANË NEVOJË PËR VIZË PËR QËNDRIM TË SHKURTËR NË BELGJIKË

Me gjithë faktin se nuk keni nevojë për vizë, gjatë kontrollit eventual në kufi, ju duhet të jeni në gjendje ta arsyetoni qëllimin tuaj të udhëtimit dhe të dëshmoni se keni mjete të mjaftueshme finansiare për t’u mbajtur gjallë.

>> Read more

 
Information on the GDPR

General Data Protection Regulation. Information to be provided to applicants concerning the processing of personal data in the Visa Information System (VIS) provided upon short stay visa applications

Privacy statement. Processing of personal data in the context of a visa application