Ambassade van België in Bulgarije

België in Bulgarije

Welkom op onze website!

 
Bulgarije
 

U bent een Belg die onlangs naar Bulgarije is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Sofia? U reist als toerist door Bulgarije en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Bulgarije gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

Beware of scams

A number of citizens informed us over the last few days that they had been the victims of attempted scams. They were contacted by con-men who tried to extort money from them over the phone by pretending to be working for our  Ministry of Foreign Affairs. In order to make their story more credible, they had managed to have our central telephone number in Brussels appear (02/501.81.11) on the telephone screen of their victims.

 

We call expressly everyone not to take any kind of action following such calls. The Ministry of Foreign Affairs never takes contact by phone alone to clear financial matters with the public, whatever the issue.

If you are the victim of a fraud, please inform us through our complaint form (https://diplomatie.belgium.be/en/Contact/complaints) or refer it directly to the federal contact point (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/en/welcome).

Vorsicht vor Betrügern

Mehrere Bürger haben uns in den letzten Tagen mitgeteilt, dass sie Betrugsversuche erlebt haben.  Betrüger hatten versucht, von ihnen Geld zu erpressen, indem sie sich per Telefon für Mitarbeiter des FÖD Auswärtige Angelegenheiten ausgaben. Es war ihnen gelungen, die Nummer unserer Telefonzentrale in Brüssel (02/501.81.11) erscheinen zu lassen, um glaubwürdiger zu scheinen.

 

Wir bitten alle ausdrücklich, nicht auf solche Anrufe zu reagieren. Der FÖD Auswärtige Angelegenheiten nimmt übrigens nie ausschließlich telefonisch Kontakt auf, um finanzielle Angelegenheiten, unabhängig von dem Dossier, zu regeln.

Wenn Sie das Opfer eines Betrugs wurden, möchten wir Sie bitten, uns darüber zu informieren mit Hilfe des Beschwerdeformulars (https://diplomatie.belgium.be/de/kontakt/beschwerden) oder den Betrug direkt bei der föderalen Meldestelle zu melden (https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/de/wilkommen#).

 

Nieuws

17 jun

Aan de vooravond van de 4e ministeriële ontmoeting tussen de G5-Sahel en de Europese Unie spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Benelux hun steun uit voor de inspanningen van de EU en de G5-Sahel voor de stabilisering en de heropbouw van de regio.

15 jun

Vicepremier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders wenst de volgende mededeling van de Belgische regering over de zaak Bemba te verspreiden.

14 jun

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo slaat de handen in elkaar met IOM, het VN-agentschap voor Migratie, voor de bouw van een uitgebreide prijsvergelijkingsapp voor internationale geldtransfers (remittances). De samenwerking tussen België en IOM moet gebruikers objectieve informatie geven over tarieven. Heel wat aanbieders van remittance diensten hanteren vandaag woekertarieven. Nu zaterdag 16 juni is het International Day of Family Remittances.

11 jun

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken van België, Ibrahim Al-Jafari, minister van Buitenlandse Zaken van Irak en Lassina Zerbo, uitvoerend secretaris van de Voorbereidende Commissie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), doen gezamenlijke oproep.

11 jun

De Belgische regering is verheugd over de verkiezing van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Vanaf 1 januari zal ons land voor de zesde keer in zijn geschiedenis zetelen als niet-permanent lid. Ons land zal deze belangrijke verantwoordelijkheid gedurende 2 jaar (2019-2020) op zich nemen, samen met Duitsland, Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek en Indonesië en de tien andere leden van de Veiligheidsraad.